Zamknij
REKLAMA
Zgodny z obowiązującym prawem oświatowym.
StPr/22/0374
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 1 539,5 do 2 112 PLN

Wykonywanie obowiązków nauczyciela na kierunku technik farmaceuta.
StPr/22/0370
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Wykonywanie obowiązków nauczyciela na kierunku terapeuta zajęciowy.
StPr/22/0371
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Wykonywanie obowiązków nauczyciela na kierunku technik masażysta.
StPr/22/0372
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Wykonywanie obowiązków nauczyciela na kierunku opiekun medyczny
StPr/22/0373
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Dostarczanie wyrobów cukierniczych i piekarniczych do placówek detalicznych.
StPr/22/0363
data rozpoczęcia pracy od 08.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Przygotowywanie ciast, tortów i wyrobów cukierniczych.
StPr/22/0362
data rozpoczęcia pracy od 08.08.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Pomoc przy przygotowywaniu wyrobów piekarniczych.
StPr/22/0361
data rozpoczęcia pracy od 08.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Sporządzanie ciast piekarniczych i wypieków piekarniczych.
StPr/22/0360
data rozpoczęcia pracy od 08.08.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

operator maszyn wykończeniowych wyrobów włókienniczych
StPr/22/0350
data rozpoczęcia pracy od 14.06.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN