Zamknij

Fundusze europejskie budują wspólnotowość w powiecie poddębickim

18.29, 28.07.2022 . Aktualizacja: 08.31, 29.07.2022

Współpraca i solidarność to jedne z głównych wartości Unii Europejskiej, które są realizowane za pomocą Funduszy Europejskich na terenie całego województwa łódzkiego. Różne inicjatywy i projekty, od prowadzenia działań na rzecz cyfryzacji, przez rewitalizację terenów zdegradowanych i poprawę infrastruktury, ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój turystyki, aż po dbanie o środowisko naturalne i przejście na niskoemisyjną gospodarkę lokalną, pomagają spajać lokalne społeczności i tworzyć lepszą przyszłość regionu wraz z Funduszami Europejskimi.

Ludzi łączy poczucie przynależności do zamieszkiwanego miejsca oraz wspólne interesy, cele, potrzeby i marzenia. Fundusze Europejskie, pomagając w realizacji wspólnych przedsięwzięć, kształtują zdolność do tworzenia więzi i współdziałania w każdym powiecie województwa łódzkiego.

Solidarność podstawą zmian

Mnogość inwestycji i ciągłych zmian następujących w regionie dzięki dotacjom z Unii Europejskiej przyczynia się do tworzenia i umacniania więzi społecznych wśród lokalnych społeczności. Inicjatywy takie jak Pikniki Województwa Łódzkiego, czy podróżowanie po województwie i wakacyjne zwiedzanie regionalnych perełek architektonicznych oraz zrewitalizowanych miast, pomagają tworzyć wspólnotowość. Działania Unii Europejskiej budują zatem regionalną solidarność przez osiąganie wspólnych celów prowadzących do rozwoju regionu.

Fundusze Europejskie w powiecie poddębickim

Budowanie lokalnej solidarności z Funduszami Europejskimi w powiecie poddębickim jest widoczne m.in. w projekcie „Wykorzystanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego gminy Uniejów poprzez rozbudowę basenów termalnych”. Termy w Uniejowie są wspaniałym miejscem na rodzinny wypoczynek w województwie oraz poznanie i budowanie wspólnotowości z lokalną społecznością. Projekt rozbudowy basenów termalnych z pomocą Funduszy Europejskich miał na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – wód geotermalnych, naturalnie występujących na tym terenie. Dbanie o środowisko naturalne w powiecie poddębickim razem z Funduszami Europejskimi jest możliwe także poprzez realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach Czepów, Felicjanów i Zaborów”. W ten sposób poprawiliśmy warunki użytkowania budynków na skutek zmniejszenia strat ciepła oraz zwiększyliśmy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w regionie. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz rozwijanie alternatywnych możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii cieplnej na poziomie lokalnym, to kolejne zalety wynikające z realizacji tego projektu. Kompleksowa termomodernizacja sprzyjać będzie promowaniu gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawie stanu środowiska naturalnego w gminie Uniejów, co pomoże w tworzeniu wspólnotowościna terenie całego powiatu poddębickiego.

Rozwój zasobów kultury opartej na dziedzictwie kulturowym w gminie Uniejów również pomaga budować solidarność i wspólnotowość wśród lokalnych społeczności. Fundusze Europejskie, jako siła napędowa tej zmiany, aktywnie przyczyniają się do poprawy stanu dziedzictwa kulturowego i rozwoju instytucji kulturalnych w regionie. W Uniejowie dotacje unijne pomagają m.in. wyremontować zabytkowy budynek dawnej plebanii z XIX w. oraz zagospodarować jego bezpośrednie otoczenie na potrzeby działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie. Projekt zakłada również wyposażanie obiektu na potrzeby prowadzenia lokalnej działalności kulturalnej, co przyczyni się bezpośrednio do efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych wpisanych w krajobraz Uniejowa. Ochrona dziedzictwa kulturowego wraz z Funduszami Europejskimi pomaga łączyć ludzi i budować lokalną solidarność, dbając o kulturalny rozwój powiatu poddębickiego. Wspólna troska o kulturę, historię i tradycję jest podstawą, na której buduje się wspólnotowość regionalną.

Wspólne cele

Podane przykłady projektów, które przy wsparciu Funduszy Europejskich realizowane są na terenie powiatu poddębickiego, to tylko niektóre z działań podejmowanych na rzecz budowania wspólnotowości i spajania społeczności lokalnych. Fundusze Europejskie, jako siła napędowa zmian, pomagają nam osiągać wspólne założenia, cele i marzenia, oraz tworzyć lepsze jutro dla solidarnych społeczności w powiecie poddębickim.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: [email protected]

(Artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%