Zamknij
REKLAMA

Od pomysłu do biznesu. Można zdobyc pieniądze na własną firmę

10:13, 13.01.2020 | M.K
REKLAMA
Skomentuj

Od poniedziałku 13 stycznia 2020 roku Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego wznawia nabór wniosków o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „ OD POMYSŁU DO BIZNESU”. Agencja uruchomiła także stanowisko informacyjne dotyczące nowego projektu: GRANT NA START.

Wnioski można składać w terminie od 13.01. 2020 r. w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., przy ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej lub pod numerem 42 208 92 15.


NA JAKICH WARUNKACH UDZIELANE SĄ POŻYCZKI?

Można uzyskac pożyczkę w kwocie od 10 000 zł – 50 000 zł, bez wkładu własnego na maksymalnie  60 miesięcy oraz max 3 miesiące karencji w spłacie kapitału. 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?

Pożyczkę mogą uzyskać osoby pracujące, studenci, osoby bezrobotne, osoby planujące rozpocząć działalność gospodarcza na terenie województwa łódzkiego lub osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy.

NA JAKIE CELE MOŻNA PRZEZNACZYĆ POŻYCZKĘ ?

Pożyczkę można uzyskać na: nabycie nieruchomości zabudowanych, wykonanie robót budowlanych, nabycie instalacji maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, nabycie wartości niematerialnych i prawnych przez nabycie patentów, licencji, know-how, nabycie środków transportu, ulotek, banerów reklamowych, wizytówek oraz nabycie środków obrotowych.

Wysokość oprocentowania pożyczki w skali roku wynosi 0,1%.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie pobiera prowizji od przyznanej kwoty pożyczki. Warunkiem udzielenia pożyczki jest rozpoczęcie jednoosobowej działalności  gospodarczej oraz zobowiązanie do jej prowadzenia przez okres minimum 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki. Priorytetowo traktowani będą studenci uczelni wyższych do 24 roku życia.

Pożyczki udzielane ze środków Funduszu Mikropożyczkowego ŁARR S.A. stanowią pomoc de minimis.

GRANT NA START

„Grant na start” jest skierowany do 120 uczestników z obszaru województwa łódzkiego, tj. osób fizycznych, zamierzających prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy na terenie województwa łódzkiego (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEiDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorca w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).


Wsparciem zostaną objęte: 
a) Osoby po 30 roku życie pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i spełniające przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami,kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach.

b) Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej (udział tej grupy nie przekroczy 20% ogólnej liczby os. bezrobotnych objętych wsparciem).

Dzięki realizacji projektu 120 osób zdobędzie lub poszerzy kwalifikacje z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a 96 osób uzyska wsparcie na jej uruchomienie i prowadzenie. W ramach projektu uczestnicy objęci wsparciem otrzymają: dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej (96 osób, kwota 23 050,00 zł). finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej ( 96 osób, kwota 1 600,00 zł przez okres 12 miesięcy - 19 200,00 zł) oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze  (szkolenie związane z rejestracją i prowadzenie działalności, pomoc w przygotowaniu biznesplanu).

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://larr.pl/grant-na-start-dofinansowanie-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej

 

(M.K)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© ipoddebice.pl | Prawa zastrzeżone